НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( ІІІ квартал 2015 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

78.30

Г 75

Грабар, Наталя Григорівна.

               Спілкування в бібліотеці: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : моногр. / Н. Г. Грабар. - Х. : Майдан, 2015. - 354 с. - Бібліогр.: с. 325-353. - ISBN 978-966-372-590-1 : 80.00 гр.

 Прил.: с. 208-232

Місце зберігання:

б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 

621.31(075)

Д 58

               Довідникова книга з електроенергетики [Текст] : навч. посіб. для студентів аграр. вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.100101 „Енергетика та електротехнічні системи в АПК” зі спец. 5.10010102 - „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі” / П. В. Волох, М. П. Цоколенко, Л. В. Ревенко [та ін.]. - К. : Аграр. освіта, 2014. - 506 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 505 . - ISBN 978-966-2007-61-9

Місце зберігання:

Аб. №4 (вул. Енгельса, 19)-5

 

65.26

М 19

Малій, О. Г.

            Фінансово-кредитні відносини в АПК [Текст] : моногр. / О. Г. Малій ; ХНТУСГ. - Х. : б. в., 2008. - 210 с. - ISBN 978-966-8726-85-9 : 35.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1,,Аб. №3 (вул. Артема, 44)- 9

 

 

 

 

629.01

М 54

               Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] : монография / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало [и др.] ; под ред. М. А. Подригало. - Х. : Міськдрук, 2012. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 214-218. - ISBN 978-617-619-054-7

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 6, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

631.362.3

Б 73

 Богомолов, Алексей Васильевич

              Сепарация трудноразделимых сыпучих смесей (научное обоснование энергосберегающих процессов и оборудования) [Текст] : моногр. / А. В. Богомолов ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2013. - 296 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 262-288. - ISBN 978-966-97317-9-1 Прил.: с. 289-295

Місце зберігання:

Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-1

 

 

 

88.5

З-13

Завєтний, Сергій Олександрович

               Філософія впливу [Текст] : моногр. / С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч ; присвячується 15-річчю каф. ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". - Х. : Савчук О.О., 2011. - 204 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 192-197. - ISBN 978-966-2562-07-1

Місце зберігання:

Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 

 

74.58(4УКР)

І-74

               Іншомовна професійна компетентність у вищому технічному навчальному закладі [Текст] : моногр. / І. В. Секрет, Л. Я. Жук, Є. С. Ємельянова [та ін.] ; ДДТУ. - Дніпродзержинськ : [б. в.], 2011. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 275-319 . - ISBN 978-966-175-044-8

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 

 

65.9(4Укр)32я73

П 79

               Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин агропромислового виробництва [Текст] : програма (орієнтовна) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищ. освіти "магістр" із спец. 8.10010203 "Механізація сільського господарства" в аграр. ВНЗ / О. В. Сидорчук, Р. Д. Кузьмінський, В. Д. Войтюк [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Аграр. освіта, 2015. - 22 с. - Бібліогр.: с. 19-20

 Прил.: с. 289-295

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 4, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

621.81(073)

Д 38

               Деталі машин [Текст] : програма (орієнтовна) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" в аграр. ВНЗ / Л. М. Тіщенко, А. В. Міняйло, В. І. Дирда [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2015. - 20 с. - Бібліогр.: с. 19.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 3, Аб. №3 (вул. Артема, 44)- 2

 

621.3-83(073)

О-75

               Основи електроприводу [Текст] : програма (орієнтовна) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" в аграр. ВНЗ / М. Л. Лисиченко, П. І. Савченко, О. Ю. Синявський [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезп. діяльності ВНЗ «Агроосвіта». - К. : Агроосвіта, 2015. - 16 с. - Бібліогр.: с. 15.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1, Аб. №4 (вул. Енгельса, 19)- 4

 

 

621.01(073)

Т 33

               Теорія механізмів і машин [Текст] : програма (орієнтовна) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" в аграр. ВНЗ / В. С. Ткачук, В. В. Девін, В. М. Булгаков [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2015. - 18 с. - Бібліогр.: с. 17.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 3, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

74.58я73

С 69

               Соціально-педагогічна адаптація студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. П. Асиркіна, І. М. Мельникова, О. Ю. Удалова [та ін.] ; за ред. О. А. Удалової, Г. В. Буянової. - К. : Аграр. освіта, 2015. - 246 с. - Бібліогр.: с. 237-245.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-2, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №4 (вул. Енгельса, 19)- 1

 

 

 

 
 

14 631.432

М 42

Медведев, Виталий Владимирович

              Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственный культур [Текст] / В. В. Медведев, Т. Н. Лактионова, Л. В. Донцова. - Х. : Апостроф, 2011. - 224 с. - Библиогр.: с. 156-161. - ISBN 978-966-2579-27-7

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1

 

 

 

15 631(477)

С 36

               Сільське господарство України - від минулого до сьогодення [Текст] : у чотирьох томах, Т. 1. Землеробство України від праслов'ян через події XXI і ХХ століть до наших днів / М. В. Зубець, В. А. Вергунов, В. І. Власов [та ін.] ; ННЦ "Ін-т аграр. екон.". - К. : Аграр. наука, 2005. - 280 с. : фото. - Бібліогр.: с. 270-273. - ISBN 966-540-058-4

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1

 

 

 

 

16 22.151.3

Н 28

              Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка [Текст] : програма (орієнтовна) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропром. виробництва" в аграр. ВНЗ / О. М. Джеджула, В. В. Девін, В. С. Ткачук [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2015. - 22 с. - Бібліогр.: с. 21.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 2, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-2 Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

17 621.86(073)

П 32

               Підйомно-транспортні машини [Текст] : програма (орієнтовна) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропром. виробництва" в аграр. ВНЗ / Л. М. Тіщенко, А. В. Міняйло, В. С. Ловейкін [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2015. - 16 с. - Бібліогр.: с. 16.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 4, Аб. №3 (вул. Артема, 44)- 1

 

 
 

631(477)

С 36

               Сільське господарство України - від минулого до сьогодення [Текст] : у чотирьох томах, Т. ІІ. Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва / М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов [та ін.] ; ННЦ "Ін-т аграр. екон.". - К. : Аграр. наука, 2005. - 280 с. - Бібліогр.: с. 275-276.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1