ЛІТОПИС  ХНТУСГ

2005 рік

 

 

 

 1. Активна позиція вченого-педагога [Текст] : Ілля Олександрович Фурман // Сільський журн.: темат. дод. до спецвип. 2005. № 8. С. 8-9.

 2. Бреславець, О. Студенти за кордоном / О. Бреславець, Н. Бастрич // Сіл. інженер. 2005. 1 лют.-1 берез. (№ 63). С. 5-6.
 3. Гала-концерт фестиваля «Софіївські зорі» // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 10.
 4. Гімн ХНТУСГ ім. П. Василенка // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 9.
 5. Державні нагороди колективу університету [Текст] // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. 2005. № 8. С. 2.

 6. Жила, В. Виховуємо гармонійну особистість [Текст] / В. Жила // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2005. № 8. С. 27-30.

 7. Загальнодержавні досягнення університету [Текст] // Сільський жур. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2005. № 8. С. 39.

 8. Заїка, П. Наукові школи – фундамент університету [Текст] / П. Заїка // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 20-23.

 9. Історія університету в обличчях // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 2.
 10. Історичні віхи становлення університету // Сіл. інженер. – 2005. – 1 верес.-10 листоп. (№ 66). – С. 2.
 11. Крамаренко, В. Готуємо молодших спеціалістів [Текст] : [Харк. технікум молоч. пром-сті] / В. Крамаренко // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. 2005. № 8. С. 12-13.

 12. Крамаренко, В. Є чим пишатися [Текст] : [ХНТУСГ ім. П. Василенка. Ф-т перероб. та зберігання с.-г. продукції] / В. Крамаренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2005. № 8. С. 31-33.

 13. Крамаренко, В. Перспективи наукових розробок [Текст] : [Наук.-дослід. технол. ін-т ХНТУСГ ім. П. Василенка] / В. Крамаренко // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. 2005. № 8. С. 4.

 14. Крамаренко, В. Спогади випускника [Текст] / В. Крамаренко // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. 2005. № 8. С. 14-16.

 15. Крамаренко, В. Творчі пошуки вчених [Текст] : [ХНТУСХ ім. П. Василенка. Кафедра «Трактори та автомобілі»] / В. Крамаренко // Сільський журн. 2005. № 11-12. С. 16-19.

 16. Крамаренко, В. Технічний університет сільського господарстваєдиний в Україні [Текст] / В. Крамаренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 2-6. 

 17. Крамаренко, В. Vivat, alma mater! [Текст] / В. Крамаренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 40.

 18. Мазнєв, Г. Є. Факультет менеджменту / Г. Є. Мазнєв // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 6.
 19. Мазоренко, Д. І. Інтеграція в європейський та світовий освітянський простір [Текст] / Д. І. Мазоренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 7-9.

 20. Мазоренко, Д. І. Підсумки та аналіз навчально-виховної роботи серед студентів денної форми навчання / Д. І. Мазоренко // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 2-4.
 21. Мазоренко, Д. І. 75 років / Д. І. Мазоренко // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 1.
 22. Мазоренко, Д. І. Чекаємо нових студентів! [Текст] / Д. І. Мазоренко // Автодвор. – 2005. – октябрь (№ 10). – С. 2.

 23. Мазоренко, Д. І. Ювілейний рік ХНТУСГ ім. П. Василенка / Д. І. Мазоренко // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 2.
 24. Міжнародне співробітництво // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 7-8.
 25. Мірошник, О. В. Факультет енергетики та комп’ютерних технологій / О. В. Мірошник // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 5.
 26. Молодь експериментує [Текст] : Тамара Семенівна Скобло та її наукова школа // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. – 2005. – № 8. – С. 10-11.

 27. Морозов, І. В. Деканат по роботі з іноземними громадянами / І. В. Морозов // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 6.
 28. Москальова, Н. П. Спадщина вчених-корифеїв [Текст] / Н. П. Москальова // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 16-19.

 29. Надбання особистого досвіду [Текст] : Григорій Євтійович Мазнєв // Сільський жур. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 36-38.

 30. Наукові та галузеві досягнення університету // Сіл. інженер. 2005. – 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 7.
 31. Науменко, О. Освіта в єдиному світі / О. Науменко // Сіл. інженер. 2005. – 1 лют.-1 берез. (№ 63). С. 3-5.
 32. Науменко, О. А. Факультет технічного сервісу / О. А. Науменко // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 5.
 33. Наша красуня // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 10.
 34. Новікова, Т. Конференція бібліотеки / Т. Новікова, Н. Грабар // Сіл. інженер. 2005. 1 лют.-1 берез. (№ 63). С. 2-3.
 35. Пастухов, В. І. Механіко-технологічний факультет / В. І. Пастухов // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 4.
 36. Петренко, В. Випускники університету [Текст] / В. Петренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 24-27.

 37. Петренко, В. Завжди в строю [Текст] : організація ветеранів ХНТУСГ / В. Петренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 41.

 38. Петренко, В. Підвищення кваліфікації кадрів АПК [Текст] / В. Петренко // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. – 2005. – № 8. – С. 5.
 39. Петренко, В. Поклик серця [Текст] : Петро Митрофанович Заїка / В. Петренко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 34-35.

 40. Підготовка фахівців для країн зарубіжжя [Текст] // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 19.

 41. Підсумки успішності по університету // Сіл. інженер. 2005. 1 лют.-1 берез. (№ 63). С. 2.
 42. Провідний фахівець галузі [Текст] : Анатолій Тихонович Лебедєв // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. – 2005. – № 8. – С. 6-7.

 43. Ринкова трансформація економіки АПК // Сіл. інженер. 2005. 1 лют.-1 берез. (№ 63). С. 3.
 44. Розширюємо міжнародні зв'язки [Текст] // Сільський журн. : темат. дод. до спецвипуску. – 2005. – № 8. – С. 3-4.

 45. Сергеєва, А. В. «Дебют першокурсника 2005» / А. В. Сергеєва // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 8.
 46. Солошенко, О. В. Факультет переробки та зберігання сільськогосподарської продукції [Текст] / О. В. Солошенко // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 5.
 47. Сплав традицій та якості [Текст] // Автодвор. – 2005. – № 10. – С. 3.

 48. Спортивні досягнення // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). – С. 10.
 49. Тіщенко, Л. М. Готуємо фахівців на рівні міжнародних стандартів [Текст] : [ХНТУСГ] / Л. М. Тіщенко // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 10-14.

 50. Ткаченко, Д. И. "Я поведу тебя в музей..." [Текст] : музей  ХНТУСХ / Д. И. Ткаченко // Автодвор. – 2005. – № 6. – С. 10.
 51. Толстенко, Є. М. Факультет технічного сервісу : слово для поздоровлення надається І. Ф. Педченко / Є. М. Толстенко // Сіл. інженер. 2005. 1 берез.-1 трав. (№ 64). С. 2.
 52. Троянов, М. Вища освіта – без відриву від виробництва [Текст] : [ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Факультет заочного навчання.] / М. Троянов // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 15.

 53. Троянов, М. М. Факультет заочного навчання / М. М. Троянов // Сіл. інженер. 2005. 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 6.
 54. Університетсьогодні [Текст] // Сільський журн. : спецвипуск, присв. 75-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2005. – № 8. – С. 9.

 55. Шмик, С. В. Молодіжний самміт / С. В. Шмик // Сіл. інженер. 2005. – 1 верес.-10 листоп. (№ 66). С. 9.
 56. Щиро вітаємо! // Сіл. інженер. 2005. 1 берез.-1 трав. (№ 64). С. 6. 

 

 
     
     

 

             

Рейтинг@Mail.ru