«Інноватика в бібліотеках вузів: ресурсне та інформаційне забезпечення науки і освіти»

(до 85-річчя бібліотеки ХНТУСГ)   

 

 

    27 листопада 2015 р. в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015» була проведена бібліотечна секція «Інноватика в бібліотеках вузів: ресурсне та інформаційне забезпечення науки і освіти» (до 85-річчя бібліотеки ХНТУСГ). 

       В роботі секції брали участь фахівці бібліотек провідних вищих навчальних закладів: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, УкрДУЗТ, НФаУ, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХДУХТ, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, ХНАДУ, ХДАДМ, ХТЕІ КНТЕУ та ін., а також коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.  

        Відкрив  роботу секції  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Віктор  Іванович Жила. Директор Наукової бібліотеки Новікова Тетяна Вікторівна виступила з доповіддю «Сучасність Наукової бібліотеки ХНТУСГ: аналіз, заходи, завдання», де визначила роботу НБ як науково-інформаційного та просвітницького центру ХНТУСГ.

       У  доповідях,  проголошених  на секції,  розглядалися  такі  питання:  історичний  аспект  розвитку бібліотеки ХНТУСГ, новий формат роботи з молоддю, проблеми формування та роботи зведеного каталогу, визначення факторів та критеріїв патріотичного виховання тощо. Присутні щиро вітали Наукову бібліотеку з 85-річчям та бажали подальшого розвитку, творчого пошуку і натхнення, підтримки ректорату у розбудові бібліотеки.

            Матеріали секції  увійшли в Вісник наукової бібліотеки, випуск 4.

 

 

 

  

Рейтинг@Mail.ru