НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( ІV квартал 2015 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

621.86.001.66(075)

П 79

               Проектування транспортуючих машин [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Рідний, Р. В. Рідний, А. В. Міняйло [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 416 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 407-409. Додатки: с. 327-406

 Прил.: с. 208-232

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-33, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1, Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-17

631.3(038)

Б 91

Бурлака, Володимир Васильович

               Українсько-англійський науково-технічний словник [Текст] / В. В. Бурлака, Л. М. Тіщенко. - Х. : Міськдрук, 2015. - 504 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-33, ИБО(пр. Московський, 45)-1,Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-30, Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-30

 

65.01я73

Е 45

            Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Юрій, В. В. Козюк, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. В. Козюка ; Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Кондор, 2010. - 266 с. : табл. - Бібліогр.: с. 262-265. - ISBN 978-966-351-304-1

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

744(073)

І-62

              Інженерна і комп"ютерна графіка [Текст] : прогр. навч. дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. М. І. Машкін [и др.]. - К. : Аграр. освіта, 2011. - 18 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-2, Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-2

 

63.3(4Укр)

Г 44

              Гетьмани й козацькі отамани [Текст] / уклад. І. Ю. Левашова. - К. : Глоpія, 2014. - 384 с. : il.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

 

 

 

74.58

К 90

               Культура педагога [Текст] : моногр. / С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, Тіщенко Л.М.; за ред. О.С. Пономарьова ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 320 с. - Бібліогр.: с. 289-304.

Предм. покажч.: с. 305-313

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-5, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-15

636.083

П 14

Палій, Андрій Павлович.

               Інноваційні технології та технічні системи у молочному скотарстві [Текст] : наук. - навч. посіб. / А. П. Палій, А.П. Палій, О. А. Науменко ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 322 с. - Бібліогр.: с. 303-323.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

636.002.5

Р 58

               Роботизированные системы в животноводстве [Текст] : учеб. пособие / А. А. Науменко, А. А. Чигрин, А. П. Палий [и др.] ; ХНТУСХ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 170 с. : рис. - Библиогр.: с.161-170.

 Прил.: с. 289-295

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

65.9(4Укр)32-212.4

С 12

Сагачко, Юлія Миколаївна.

               Інженерний менеджмент на підприємстві [Текст] : курсове навч.-досл. завдання / Ю. М. Сагачко, О. В. Дудник ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 68 с. : табл. - Бібліогр.: с. 46-47. 

Додатки: с. 49-67

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-39

65.321

К 60

               Колпаченко, Надія Миколаївна. Відкриття власної справи в сфері технічного сервісу [Текст] : курсове навч.-досл. завдання / Н. М. Колпаченко, О. В. Смігунова ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 110 с. : табл. - Бібліогр.: с. 109-110

Додатки: с. 75-108.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-39

92(4Укр-4Хар)

Х 21

               Харківщина [Текст] : енцикл. словник / Харків. обл. рада, Харків. обл. держ. адміністрація ; ред. рада С. І. Чернов, В. С. Бакіров, М. І. Тітова [та ін.]. - Х. : Золотi стоpiнки, 2014. - 440 с. : il. - ISBN 978-966-400-319-0 : 440.00 гр.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 3, Аб. №2 (вул. Мироносицька, 92)-1, Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

91.9:63.3(4Укр)

Л 59

               Лінецький Леонід Михайлович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1974-2015 роки (до 70-річчя з дня народження) / уклад. Л. О. Кучерявенко , Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т.Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. - Х. : Майдан, 2015. - 96 с. : il., фото. - (Біобібліографія вчених ХНТУСГ; Вип. 6). - Бібліогр.: с. 35-61. - ISBN 978-966-372-605-2 : 40.00 гр. Предм.-тем. покажч.: с. 78-79

Місце зберігання:

всего 6 : Б.п. №1(1), Б.п. №5(1), ИБО(2), Б.п. №3(2)