НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( І квартал 2016 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

  63.3(4Укр)-7я73

Ш 39

Шейко, Василь Миколайович

              Історія культури Слобідської України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. - 2-ге вид., виправ. і доп. - Х. : б. в., 2012. -  224 с.

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44)-1

 

  636.002.5(075)

Т 33

               Теоретичні та практичні основи технологій виробництва продукції тваринництва [Текст] : навч. посіб. / В.С Ліннік, А. Ю. Медведєв, В. Г. Прудніков [та ін.] ; за ред. В. С. Лінника ; ЛНАУ. - Луганськ : Елтон-2, 2013. - 240 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 205-212.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1,

 

  65.9(4Укр)28я73

К 95

Кучер, Леся Юріївна

            Економiка пpиpодокоpистування [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер ; ННЦ "Iн-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - [Б. м.] : ФОП Федорко М.Ю., 2014. - 264 с. - Бібліогр.: с. 258-261

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44)-1

  63.3(4Укр-4Хар)

С 44

Скоробогатов, Анатолій Васильович.

              Харків у часи німецької окупації (1941-1943) [Текст] / А. В. Скоробогатов. - Х. : Прапор, 2004. - 368 с.

Місце зберігання:

ИБО б.п. 1(пр. Московський, 45)-1

 

 

  631.3.004.67(075)

Р 38

              Ремонт машин та обладнання [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. І. Сідашенко, О. А. Науменко, Т. С. Скобло [та ін.] ; за ред. О. І. Сідашенка, О. А. Науменка ; ХНТУСГ. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Міськдрук, 2014. - 740 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 736 – 737

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-81

 

  631.3.001.6(075)

П 79

               Проектування сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посіб., Ч. V. Т.1. Сегментно-пальцеві різальні апарати і мотовила / М. В. Бакум, О. Б. Козій, А. Д. Михайлов [та ін.] ; за ред. М. В. Бакума, О. Б. Козія ; ХНТУСГ. - Х. : Б.в., 2015. - 140 с. : il. - Бібліогр.: с. 134-135.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-10

  74.58

І-73

               Інтенсифікація навчального процесу [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару / ХНТУСГ. - Х. : б. в., 2015. - 384 с.

Місце зберігання:

б.п. №3 (вул. Алчевських, 44)-1

 

 

 

 

  26.89(4Укр)

Б 43

Беликов, Олег Михайлович

               Жемчужины Украины [Текст] / О. М. Беликов. - Х. : Клуб семейного досуга, 2014. - 208 с. : цв.ил. 

Місце зберігання:

 ІБО б.п. 1(пр. Московський, 45)-1

 

  621.039

               Чернобыль. Зона отчуждения [Текст] / сост. О. Криштопа. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 320 с. : фото

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

 

 

 

 87.3(Нем)5

К 19

Кант, Иммануил.

               Критика чистого разума [Текст] / И. Кант ; пер. с нем. Н. О. Лосского. - М. : Эксмо, 2007. - 736 с.

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1

 

 

631.4

М 42

Медведєв, Віталій Володимирович.

               Грунтово-технологічні вимоги до грунтообробних знарядь і ходових систем машинно-тракторних агрегатів [Текст] / В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова. - Х. : КП „Друкарня №13”, 2008. - 68 с.

Місце зберігання:

б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

 74.58(4Укр)

А 25

               Аграрна освіта України на перетині століть [Текст] / за ред. М. Ф. Бойка. - К. : Аграр. освіта, 2015. - 276 с. : фото. - Бібліогр.: с. 275.

Місце зберігання:

б.п. №1 (пр. Московський, 45)-2, б.п. №3 (вул. Алчевських, 44)-2, ИБО б.п. 1(пр. Московський, 45)-1, б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-2, б.п. №4 (вул. Енгельса)-2

633/635

І-66

               Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умовах різного фінансового стану агроформувань [Текст] : [моногр.] / за ред. Г. Є. Мазнєва. - Х. : Майдан, 2015. - 592 с. - Бібліогр.: с. 581-590

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1

 

 658.382.3(075)

О-92

               Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломному проектуванні переробних і харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / О. В. Богомолов, П. В. Гурський, Ю. І. Токолов [та ін.]. - Х. : ТОВ „Планета-прінт”, 2013. - 184 с. - Бібліогр.: с.184-185

Місце зберігання:

Аб. №1 (пр. Московський, 45)- 1

 631.5.001.8

Н 84

Носко, Борис Семенович.

               Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні [Текст] / Б. С. Носко ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. - Х. : ТОВ „Щедра садиба плюс”, 2015. - 289 с. - Бібліогр.: с. 278-289

Місце зберігання:

б.п. №2 (вул. Мироносицька 92) -1

 

631.51.001.76

М 42

Медведєв, В. В.

               Фермеру про грунто- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку [Текст] / В. В. Медведєв ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. - Х. : ТОВ „Смугаста типографія”, 2015. - 199 с. : рис. - Бібліогр.: с. 189-199

Місце зберігання:

б.п. №2 (вул. Мироносицька 92) -1

 

631.841

Е 45

               Еколого-економічне обгрунтування застосування безводного аміаку у землеробстві [Текст] : наук. рек. / М. М. Мірошниченко, Є. Ю. Гладкіх, А. В. Ревтьє [та ін.] ; ННЦ "Iн-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Х. : вид-во Print House, 2015. - 52 с. : мал. - Бібліогр.: с. 47-52

Місце зберігання:

б.п. №2 (вул. Мироносицька 92) -1

 

631.8(477)

А 26

               Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості грунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України) [Текст] : наук. доповідь / С. А. Балюк, Б. С. Носко, А. С. Заришняк [та ін.] ; за ред. С. А. Балюка. - Х. : ТОВ „Смугаста типографія”, 2015. - 64 с. : табл. - Бібліогр.: с. 61

Місце зберігання:

б.п. №2 (вул. Мироносицька 92) -1

 

22.213

О-56

Ольшанський, Василь Павлович.

               Динаміка дисипативних осциляторів [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанський, С. В. Ольшанський, Л. М. Тіщенко. - Х. : Міськдрук, 2016. - 264 с. : il. - Бібліогр.: с. 256-261

Місце зберігання:

б.п. №1 (пр. Московський, 45)-2, Місце зберігання: б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-2,б.п. №3 (вул. Артема, 44)-54, б.п. №4 (вул. Енгельса,19)-2, б.п. №5 (НИТИ)-2

   

22.21я73

Б 91

Бурлака, Володимир Васильович.

               Теоретична механіка. Збірник завдань для курсових робіт [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бурлака, М. В. Сліпченко, Л. М. Тіщенко ; ХНТУСГ. - 3-є вид., доп. і перероб. - Х. : Міськдрук, 2016. - 310 с. : рис., табл. - 98.

Місце зберігання:

б.п. №1 (пр. Московський, 45)-2, б.п. №2 (вул. Мироносицька 92)-30, б.п. №3 (вул. Артема, 44)-18

631.3(075)

С 36

               Сільськогосподарські машини [Текст] : підруч. / Д. Г. Войтюк , Л. В. Аніскевич, В. В. Іщенко [та ін.] ; за ред. Д. Г. Войтюка. - К. : Агроосвіта, 2015. - 679 с. : il. - Бібліогр.: с. 667-670

Місце зберігання:

б.п. №1 (пр. Московський, 45)-32