Бібліотечно-інформаційний  сервіс: сучасний стан і перспективи       розвитку [Текст]:  матеріали   Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2010 р. / ХНТУСГ; бібліотека. - Х.,2010. - 303 с.