Ресурси Інтернет

 Багатогалузеві електронні каталоги

 

 Наукометричні бази даних

 

 Рейтинги вищих навчальних закладів

 

  Інформаційні портали з сільського господарства.

 

  Бібліотеки аграрних ВНЗ України.

 

  Бібліотеки ВНЗ Харкова - учасниці проекту "Єдина картка читача"

 

 Патентна інформація.

 

 Електронні бібліотеки.

 

  Про Харків

 

  -

 Про Україну

 

 Дозвілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові слова, key words: веб-бібліографія, бібліотеки України, Інтернет ресурси АПК, бази даних з сільського господарства ,,,,,,,,, , економіки, повнотекстові бази даних, повні тексти авторефератів дисертацій; веб-библиография, библиотеки Украины , Интернет ресурсы АПК, базы данных по сельскому хозяйству, экономике, полнотекстовые базы данных,полные тексты авторефератов диссертаций; Web bibliography, Library of Ukraine, Internet resources APC database on agriculture, economics, full-text databases, full texts of theses .