НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       (ІІ квартал 2016 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

  74.58г(4Укр-4Хар)

К 21

              В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі [Текст] : дослідження і матеріали / уклад. О. І. Вовк, С. М. Куделко ; наук. ред. С. І. Посохов. - Х. : ХНУ, 2015. - 272 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1,ІБВ (пр. Московський, 45)-1

  74.58(4Укр-4Хар)

Р 36

               Ректори Харківського університету (1805-2014) [Текст] : біобібліогр. довід. / ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; уклад. В. Д. Прокопова [та ін.] ; голов. ред. В. С. Бакіров. - Х. : Б.в., 2015. - 192 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1,ІБВ (пр. Московський, 45)-1

  74.58г(4Укр-4Хар)

Т 50

           Товажнянський Леонід Леонідович. До 75-річчя з дня народження [Текст] : моногр. / НТУ "ХПІ" ; за заг. ред. А. І. Грабченка, В. Є. Ведя. - Х. : НТУ "ХПІ", 2008. - 260 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1,ІБВ (пр. Московський, 45)-1

  74.58(4Укр-4Хар)

В 88

               Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования [Текст] : моногр. / НУА ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. - Х. : Изд-во НУА, 2015. - 182 с.

Місце зберігання:

ИБО б.п. 1(пр. Московський, 45)-1

 

  60.56я73

К 93

              Курс лекций по социологии образования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х. : Изд-во НУА, 2014. - 612 с 7

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-81

  74.58(4Укр-4Хар)

Х-21

               Харківський університет і українська культура. До 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна [Текст] : моногр. / за ред. Ю. М. Безхутрого. - Х. : ХНУ, 2015. - 296 с.

Місце зберігання:

б.п. №1, ІБВ (пр. Московський, 45)

  74.58(4Укр-4Хар)

П 65

               Почесні члени Харківського університету [Текст] : біограф. довід. / Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко [та ін.] ; гол. ред. В. С. Бакіров ; ХНУ ім. В.Н. Каразина. - Х. : Б.в., 2015. - 356 с.

Місце зберігання:

б.п. №1, ІБВ (пр. Московський, 45)