Дмитро Іванович  Мазоренко   [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1969-2011 роки / уклад. Л.О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т.Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. - Х.: Міськдрук, 2011. - 100 с. (Серія: "Біобібліографія вчених ХНТУСГ"; вип. 2)