631.3.004.67(075)

Р 38

  Ремонт машин та обладнання [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. І. Сідашенко, О. А. Науменко, Т. С. Скобло [та ін.] ; за ред. О. І. Сідашенка, О. А. Науменка ; ХНТУСГ. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Міськдрук, 2014. - 740 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 736 - 737

 Місце зберігання: Б.п. №1(80)

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru