НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       (ІІI квартал 2016 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

  637.112

П 14

Палій, Андрій Павлович.

              Інноваційні основи одержання високоякісного молока [Текст] : моногр. / А. П. Палій ; ХНТУСГ. - [Б. м. : б. в.], 2016. - 267 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр.: с.238 - 267. - ISBN 978-617-619-188-9 : 62.00 гр.

Місце зберігання:

Б.п. №1(1), Б.п. №3(1)

 

  65.052я73

М 25

Маренич, Тетяна Григорівна.

               Практикум з фінансового обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Г. Маренич, С. В. Руденко, О. В. Накісько ; ХНТУСГ. - Х. : Смугаста типографія, 2016. - 110 с. - Бібліогр.: с. 108.

Місце зберігання:

Б.п. №3(19), Б.п. №1(1)

 

  65.052я73

М 25

Маренич, Тетяна Григорівна.

           Практикум з бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Г. Маренич, Л. А. Поливана, Н. О. Бірченко ; ХНТУСГ. - Х. : Смугаста типографія, 2016. - 168 с.

Місце зберігання:

Б.п. №3(29), Б.п. №1(1)

 

 65.321я73

З-17

Заика, Светлана Александровна.

               Анализ хозяйственной деятельности [Текст] : конспект лекций для иностр. студентов экон. спец. / С. А. Заика, А. В. Пивень ; ХНТУСХ. - Х. : Міськдрук, 2012. - 178 с. - Библиогр.: с. 176-177

Місце зберігання:

Б.п. №3(44), Б.п. №1(2)

631.3.004.67(075)

Р 38

              Ремонт машин та обладнання [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. І. Сідашенко, О. А. Науменко, Т. С. Скобло [та ін.] ; за ред. О. І. Сідашенка, О. А. Науменка ; ХНТУСГ. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Міськдрук, 2014. - 740 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 736 - 737

Місце зберігання:

Б.п. №1(80)

 

65.050.214я73

С 89

Сумець, Олександр Михайлович.

               Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сумець ; ХНТУСГ. - Х. : Планета-прінт, 2016. - 288 с. : il. - Бібліогр.: с. 276-277. Предм покажч.: с. 285-286

Місце зберігання:

Б.п. №1(20), Б.п. №3(5)

 

 

73я73

П 66

               Пошук знань [Текст] : научное издание, Ч. 2.1. "Я"-Компетентність". Т.2. Передумови до формування розумінь "Я"-"Компетентність" (впровадження аналітичного елементу організаційної суті за виглядом -"Розглядання") / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Н. Ю. Скобло [та ін.]. - Х. : Лідер, 2016. - 298 с. - Бібліогр.: с. 291-296.

Місце зберігання:

Б.п. №4(1), Б.п. №3(43), Б.п. №2(1), Б.п. №1(1)

681.51(075)

М 54

              Методологія системного підходу [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Кошман, С. О. Мороз, В. М. Курчанов [та ін.] ; під заг. ред. С. О. Кошмана ; ХНТУСГ. - Х. : ХНТУСГ, 2016. - 125 с. : il. - Бібліогр.: с. 123-124. - 71.00 гр.

Місце зберігання:

Б.п. №1(1), Б.п. №4(14), Б.п. №3(5)

 

 

 

 

656.13(075)

С 89

Сумець, Олександр Михайлович.

               Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів [Текст] : посіб. / О. М. Сумець ; ХНТУСГ. - Х. : Планета-прінт, 2016. - 120 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 116-119

Місце зберігання:

Б.п. №1(20), Б.п. №3(5)