Найбільший скарб народу – це його мова, яка віками, тисячоліттями складалася, шліфувалася на землі предків, передавалася з покоління в покоління, відображаючи душу народу.

      Щорічно, на державному рівні, 9 листопада відзначається  День української писемності та мови, а також день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця. 6 листопада 1997 року було  підписано Указ Президента України, у якому говориться: "На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляю: "Установити в Україні День української писемності та мови”. Цього ж дня православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Нестора Літописця,

      В День української писемності та мови за традицією покладають квіти до пам′ятника Несторові Літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою, стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, в бібліотеках презентують книжкові виставки до свята, години освіченості та інші заходи. Книги несуть багатство знань про мову і мовлення, основні функції мови, її особливості. З метою ознайомлення читача з різноманітністю наявних у Науковій бібліотеці ХНТУСГ ім. П. Василенка видань із даної тематики організовано книжкову виставку «Мова – коштовний скарб народу». На виставці представлені підручники з рідної мови, а також книги, у яких висвітлюються різні мовленнєві стилі та словники однієї з наймилозвучніших мов світу – української мови. Книжкова виставка складається з трьох розділів.

І розділ – «Спочатку було слово…»

«Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б'ється – ожива,

Як їх почує!..»

Тарас Шевченко

 

 1. Історія української культури / за загал. ред. І. Крип'якевича. – Київ: Либiдь, 1994. – С.185-230

2. Історія української культури : навч. посіб. / О. Ю. Павлова,              Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко [та ін.] ; за ред. О. Ю. Павлової. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – С. 127 – 130

3. Коваль, А. П. Пригоди слова : научно - популярная литература /     А. П. Коваль. – Київ: Рад. шк., 1985. – 211 с.

4. Скрипник, Л. Г. Власні імена людей: словник -довідник /                 Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзяткiвська. – 2-ге вид., випp. и доп. – Київ : Наук. думка, 1996. – 333 с.

 

5. Білецький, А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб / Андрій Олександрович Білецький. – Київ : АpтЕк, 1997. – 222 с.

6. Пазяк, О. М. Українська  мова  і  культура мовлення : навч. посіб. для студ. вузів / Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. – Київ : Вища шк., 1995. – 239 с.

7. Радевич – Винницький, Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич - Винницький. – Київ : Знання, 2008. – 291 с. 8. Учіться висловлюватися / П.І. Білоусенко, Ю.О. Арешенков, Г.М. Віняр [та ін.]. – Київ: Рад. шк., 1990. – 126 с.

 

ІІ розділ – «Мово рідна, слово рідне, хто тебе не знає…» 

 

 

«Мово рідна, слово рідне!

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камінь має!»

С. Воробкевич

 

 

 

1. Сучасна українська літературна мова: зб. вправ : навч. посіб. / М. Я. Плющ, О. І. Леута,                     Н. П. Гальона. – Київ : Вища шк., 1995. – 284 с.

2. Шевченко, Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Рiзун, Ю. В. Лисенко ; За ред. О. Д. Пономаріва. – Київ : Либiдь, 1993. – 331 с.

3. Мацько, Л. І. Українська мова : навч. посіб / Любов Іванівна Мацько, Оксана Михайлівна Мацько. – Київ : Либiдь, 1998. – 415 с.

4. Українська мова : навч. посіб / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П. П. Кононенко, О.М. Сидоренко. – Київ : НПВ"ВИРIЙ", 1995. – 272 с.

5. Семеног, О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О. М. Семеног. – Київ : ВД „Академія”, 2010. – 213 с.

6. Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанiвського. – Київ : Либiдь, 1990. – 304 с.

7. Мацько, Л. І. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академiя, 2007. – 359 с.

8. Ємельянова, Є. С. Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери : моногр. / Є. С. Ємельянова, С. М. Амеліна, Л. Я. Жук. – Харків : ТОВ „Щедра садиба плюс”, 2013. – 260 с.

9. Іванова, І. Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення : навч. – метод. посіб. / І. Б. Іванова. – Харків : ТМ „Парус”, 2009. – 447 с.

10. Косенко, Н. Я. Сучасне українське ділове мовлення : навч. посіб. для вищ. навч. закл. /                   Н. Я. Косенко, Т. М. Вакуленко. – Харків : ВД „Школа”, 2010. – 412 с.

11. Український правопис : наук. вид. / за ред. Є. І. Мазніченко. – Київ : Наук. думка, 2010. – 285 с.

12. Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови / Іван Пилипович Ющук. – 3-є вид. – Київ : Освiта, 1997. – 254 с.

 

ІІI розділ – «Словники – скарбниця українського слова» 

 

“Не бійтесь заглядати у словник,

Це пишний яр, а не сумне провалля,

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля”

М. Рильський

 

 

1. Словарь української мови : в 4- х т., Т. 1. А – Ж / упоряд. Б. Грінченко. – Київ: Наук. думка, 1996. – 494 с.

2. Карачун, В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. Правопис. Граматика. : понад 30 000 сл. / В. Я. Карачун. – Київ : Кpиниця, 1999. – 524 с.

3. Івченко, А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. – Харків : Фолiо, 2000. – 540 с.

4. Головащук, С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник / С. І. Головащук. – Київ: Либiдь, 1995. – 192 с.

5. Навчальний правописний словник української мови / за ред. Д. Х. Баранника, Д. І. Руденка. – Харків : ОКО, 1997. – 414 с.

6. Головащук, С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання / АН УРСР. Ін - т мовознавства ; за ред. В.М. Русанівського. – Київ : Наук. думка, 1989. – 832 с.

 

ШАНОВНІ КУРАТОРИ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП!

Запрошуйте бібліотечних працівників на кураторські години. Ми завжди раді спільно з Вами провести заходи з нагоди Дня української писемності та мови.

Для  кожного  народу  дорога  його  мова,  а  нам,  українцям,  найближча  до  серця - українська. Так давайте  ж  разом  вивчати, зберігати  та  примножувати  українську  мову,  і нехай  нашому роду ніколи не буде переводу!

 

Наукова бібліотека чекає на Вас!

(бібліотечний пункт №2, вул. Мироносицька, 92)


 

 

 

Виставку підготували:

зав. сектором Бездольна Л.І.

бібліотекар Лукшина Є.Ю.

 

 

 

 

Keywords, ключові слова: українська культура, українська мова,; Украинская культура, украинский язык; Ukrainianculture, Ukrainian language.

Рейтинг@Mail.ru