Вісник наукової бібліотеки:  Вип. 2: Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги [Текст] / під ред.       С.М.  Кірєєвої. - Х.,2012. -  218 с.