НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( ІV квартал 2016 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

628.9.041(075)

Е 50

              Електричне освітлення та опромінення [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р. В. Кушлик, В. Ф. Яковлєв, Ю. М. Куценко [та ін.] ; ХНТУСГ. - Харків : ТОВ "Планета-прінт", 2016. - 338 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 297-298.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19)-4

 

621.315.17

Т 78

Трунова, Ірина Михайлівна.

               Практикум з обліку та аналізу технічного стану розподільних мереж напругою 0,38 - 20 КВ з повітряними лініями електропередачі [Текст] : практикум / І. М. Трунова, О. А. Савченко, В. Г. Пазій. - Харків : Фінарт, 2016. - 109 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19)-9

63.3(4Укр-4Хар)

В 68

Воловник, Петр Владимирович

               Феномен Харькова в его людях [Текст] / П. В. Воловник. - Х. : Золотые страницы, 2004. - 502 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1,ІБО (пр. Московський,45-1

 

 

 

630*23

В 14

Вакулюк, Павло Гаврилович

              Лісовідновлення та лісорозведення в Україні [Текст] : моногр. / П. Г. Вакулюк, В. І. Самоплавський. - наук. вид. - Х. : Прапор, 2006. - 382 с.

Місце зберігання:

Б.п. №5 (пр. Ювілейний, 65Г

 

 

001.817(4Укр)

В 68

Волошин, Микола Іванович.

              Алгоритм обгрунтування теми дисертації [Текст] / М. І. Волошин ; Ін-т агроекології і природокористування. - Київ : ДІА, 2015. - 63 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

 

621.436

Г 60

Головчук, Андрей Фёдорович

               Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторных дизелей путём совершенствования системы автоматического регулирования [Текст] : моногр. / А. Ф. Головчук. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 472 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

7** 8  631.36(075)

М 38

               Машини і обладнання для зберігання та комплексної обробки зерна [Текст] : навч. посіб. / А. С. Кобець, Ю. О. Чурсінов, С. А. Черних [та ін.] ; Дніпропетров. держав. аграрно-екон. ун-т. - Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2014. - 614 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

65.012.1я73

Ш 55

Шибаєва, Наталія Володимирівна.

               Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / Н. В. Шибаєва, А. Ю. Гайдусь. - Харків : ФОП Езрова А.П.: Апостроф, 2016. - 230 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1,Б.п.№3(вул. Алчевських,44)

 

9 88.53

Ф 56

               Философия взаимодействия: кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения" от рождения до наших дней: теория и практика [Текст] : монография: к 20-летию кафедры ЮНЕСКО "Философия человеческого общения" и социально-гуманитарных дисциплин / Д. И. Мазоренко, В. И. Жила, С. А. Заветный [и др.] ; ХНТУСХ. - Харьков : Міськдрук, 2016. - 128 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44)-82

10 74.58

Ж 72

Жила, Віктор Іванович.

              Культура педагогічного спілкування [Текст] : монографія / В. І. Жила, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов ; присвячується 20-річниці кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування" та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСГ ім. Петра Василенка. - Харків : Видавець Олександр Савчук , 2016. - 176 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1, Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44)-99