НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( І квартал 2017 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

51.23я73

О - 75

              Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підручник / Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцька, В. С. Артеменко. . — Суми : ВТД „Університет. книга”, 2009. — 557 с. : мал., табл.. — Бібліогр.: с. 555—557.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-1

 

 

81.2Англ

Ж 11

Zhuk, L.

               Economics and management of agrarian sector [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. напрямів та спец. аграр. ВНЗ / L. Zhuk, Ye. Yemelianova, O. Krasnorutskyy. . — Х. : Міськдрук, 2014. . — 296 с.

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 14 : Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (2), Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (12).

744.4(075)

К 93

               Курсове та дипломне проектування: оформлення пояснювальної записки та креслень [Текст] : навч. посіб. / О. В. Богомолов, П. В. Гурський, С. А. Денисенко [та ін.]. — Х. : [б. в.], 2011. — 96 с. : іл. — 5.00 гр.

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 4 : Б.п. №1(пр. Московський, 45) (3), Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (1)

 

631.3(075)

Г 61

Головчук, Андрій Федорович.

              Машиновикористання та екологія довкілля [Текст] : підручник / А. Ф. Головчук, А. С. Лімонт, М. Г. Бондаренко. — Київ : Грамота, 2007. — 359 с. : мал. — Бібліогр.: с. 354 — 356.

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 1 : Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1)

 

84(4Укр)5

Ш 37

Шевченко, Тарас.

              Вибрані твори [Текст] : вибрані твори / Т. Шевченко. — К. : Шанс, 2013.— 270 с. — (Шкільна б-ка).

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 1: Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1)

 

 

22.151.3я73

Н 28

               Нарисна геометрія [Текст] : підручник / В. Є. Михайленко, М. Ф. Євстіфеєв, С. М. Ковальов [та ін.]. — 3-тє вид., перероб. — Київ : ВД „Слово”, 2013. — 302 с. : мал. — Бібліогр.: с. 301.

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 2 : Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1), Б.п. №2(вул. Мироносицька, 92) (1).

22.11я73

Ш 63

Шипачев, Виктор Семенович.

               Высшая математика [Текст] : учебник / В. С. Шипачев.— 8-е изд., стер. — М. : Высш. шк., 2011. — 478 с.

 

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 4 :Б.п. №1(пр. Московський, 45)(1), Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (3).

631.3.004.67(038)

У 45

               Українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва [Текст] / О. І. Сідашенко, О. В. Тіхонов, Н. М. Пільгуй [та ін.]. — Харків : ООО „ПромАрт”, 2016. — 410 с.

Місце зберігання:

Екземпляри, всього 10: Б.п. №1(пр. Московський, 45) (8), Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92)(1), Б.п. №3(вул. Алчевських, 44)(1).

81.2Англ-4

З-63

Зінов’єва, Лариса Олександрівна.

             Англо-український, українсько-англійський словник. 150 000 слів [Текст] = English-Ukrainian, Ukrainian- English dictionary / Л. О. Зінов’єва, Г. М. Погожих. — Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. — 767 с.

Місце зберігання:

Екземпляри,всього 1: Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1).

63.3(4Укр-4Хар)

С 11

               С любовью о малой родине. Поселок Бабаи: страницы истории и современность [Текст] : [сб. очерков] / Н. Приз, О. Пересада, Н. Рубан [и др.]. — Харьков : Золотые страницы, 2015. — 294 с. : фото.цв. — Библиогр.: с. 293.

Місце зберігання:

Екземпляри,всього 1: Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1).

24.2я73

Б 77

Бойчук, Ірина Дмитрівна

              Органічна хімія [Текст] : навч. посібник / І. Д. Бойчук, Л. О. Зубрицька ; Харків. базовий фармацевт. коледж. — 2-ге вид., випр. — Київ : ВСВ „Медицина”, 2013. — 238 с. : фото. — Бібліогр.: с. 238.

Місце зберігання:

Екземпляри,всього 1:Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (1).

664.746

О-47

               Озонування борошна [Текст] : монография / О. М. Сафонова, О. А. Холодова, В. І. Голота [та ін.].— Х. : Віровець, 2012. — 125 с. — Бібліогр.: с. 115 — 125.

Місце зберігання:

Екземпляри,всього 1:Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (1).

 

 

     

65.9(4Укр)325.1

М 25

Маренич, Тетяна Григорівна.

               Стан та стратегічні напрями підвищення економічної ефективності виноградарсько-виноробних підприємств [Текст] : монографія / Т. Г. Маренич, М. М. Фурдак ; ХНТУСГ. — наук. Вид. — Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2016. — 292 с.

Місце зберігання:

Екземпляри,всього 1:Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (1)