Богомолов Олексій Васильович

Бібліографічний покажчик

Наукова бібліотека продовжує цикл бібліографічних покажчиків про науковців ХНТУСГ. Цей випуск присвячений доктору технічних наук, професору, директору навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв ХНТУСГ ім. П. Василенка Богомолову Олексію Васильовичу.

Наукова бібліотека пропонує ознайомитися з науковими досягненнями Олексія Васильовича і приєднується до привітань з днем народження.

 

        Богомолов Олексій Васильович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад. : Л. О. Кучерявенко, Е. М. Щетініна; ред. : Т. В. Новікова ; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2017. – 24 с. – Режим доступу:  http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/bogomolov.pdf