Книга -  подарунок Науковій бібліотеці

 к.т.н. Мартиненко О. Д. з особистої бібліотеки.

 (Каф технологічних систем ремонтного виробництва)   

   

631.3.004.67(075)

Т 33

          Теоретические основы технологии ремонта машин [Текст] : учеб. в 3-х т., Т.1. Теория и технология производственных процессов ремонта машин / А. И. Сидашенко, А. А. Науменко, Т. С. Скобло [и др.] ; под ред. А. И. Сидашенко , А. А. Науменко ; ХНТУСХ. - Х. : [б. и.], 2005. - 590 с.

(4 прим)  

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru