Мегель Юрій Євгенович

Бібліографічний покажчик

Черговий випуск циклу бібліографічних покажчиків про науковців ХНТУСГ присвячений доктору технічних наук, професору, академіку Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів, завідувачу кафедри кібернетики Мегелю Юрію Євгеновичу.

Наукова бібліотека пропонує ознайомитися з науковими досягненнями Юрія Євгеновича і приєднується до привітань з ювілеєм.

 

 

        Мегель Юрій Євгенович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад. : Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко ; ред. Т. В. Новікова, Т. Б. Богданова ; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2017. – 24 с. – Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/megel.pdf