Лисиченко Микола Леонідович

Бібліографічний покажчик

Наукова бібліотека продовжує цикл бібліографічних покажчиків про науковців ХНТУСГ. 5-й випуск присвячений 55-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора, першого проректора Лисиченка Миколи Леонідовича.

Наукова бібліотека пропонує ознайомитися з науковими досягненнями Миколи Леонідовича і приєднується до привітань З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ.

 

 

        Лисиченко Микола Леонідович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад. : Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко ; ред. Т. В. Новікова, Т. Б. Богданова ; Наук. б- ка ХНТУСГ. – Харків, 2017. – 29с. – Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/lisichenko.pdf