65.32

Ш 65

Шиян, Дмитро Вікторович.

 

  Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства [Текст] : моногр. / Д. В. Шиян ; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.    Х. : ХНАУ, 2011. - 308 с. : рис.   Бібліогр.: с. 283-307.

І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва ; ХНТУСГ.   наук. вид. - Х. : Міськдрук, 2010.   147 с.

 

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських,44) - 1 прим., Б.п. №1 (пр. Московський,45) - 1 прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru