НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( ІІ квартал 2017 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

65.9(4Укр)321.4

М 25

Маренич, Тетяна Григорівна

              Організаційно-економічні засади підвищення ефективності суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері [Текст] : монографія / Т. Г. Маренич, Д. В. Борисовський ; ХНТУСГ. – наук. вид. - Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2015. – 277 с.

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (1)

 

65.9(4Укр)321-55

О-58

Онегіна, Вікторія Михайлівна.

               Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / В. М. Онегіна, В. А. Луньова. – Харків : ТОВ „Смугаста типографія”, 2016. – 254 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (1), Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (14)

 

87.6

Ф 56

               Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація [Текст] : науково-практичний філософський журнал , Вип. №9 / ХНТУСГ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Міськдрук, 2016. – 182 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (1), Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (1), Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (1), Б.п. №5 (НИТИ) (1), Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (49).

22.2

С 73

Спольнік, Олександр Іванович.

Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка [Текст] : підручник / О. І. Спольнік, Л. М. Каліберда, А. Ю. Гайдусь ; ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2017. – 208 с.

Місце зберігання:

Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (64), Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (2), Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (2), Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (2).

 

65.9(4Укр)32-212.4

А 61

Амбросов, Володимир Якович.

               Теорія та методологія механізмів регулювання в агроформуваннях [Текст] : монографія / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич ; ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2013. – 164 с.

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (2)

 

619

К 89

Кузовкін, Євген Михайлович.

               Довідник сучасних лікарських препаратів у ветеринарній медицині [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Кузовкін, О. І. Канюка, С. І. Васильєв. – Харків : Еспада, 2002. – 448 с.

Місце зберігання:

ИБО (пр. Московський, 45) (1), Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (2), Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1)

631.6:631.41

Х 46

               Хімічна меліорація грунтів (концепція інноваційного розвитку) [Текст] / ННЦ „ Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” ; за ред. С. А. Балюка, Р. С. Трускавецького, Ю. Л. Цапка. – Харків : Міськдрук, 2012. – 130 с. : табл. – Бібліогр.: с. 103 - 112.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський, 45) (1)

 

71.05

Д 36

Дерев'янко, Юрій Павлович.

               Естетичні ідеали культурної спадщини народу [Текст] : монографія / Ю. П. Дерев'янко, С.М. Пазиніч , О. С. Пономарьов ; під ред. О. С. Пономарьова. – Харків : Раритети України, 2012. – 268 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1 (пр. Московський,4

5) (1)

631.95

О-64

              Органічне землеробство: з досвіду ПП „Агроекологія” Шишацького району Полтавської області [Текст] : практ. рек. / С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко ; за ред. В. М. Писаренка. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. - 198 с. : табл. – Бібліогр.: с.195-196.

Місце зберігання:

Б.п. №1(пр. Московський, 45) (2)

 

631.001.4

П 27

               Перелік наукових розробок, які були випробувані Центрами наукового забезпечення АПВ регіонів у 2009 році і рекомендовані для впровадження у виробництво [Текст] / НААН України. – К. : б.в., 2010. – 154 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1(пр. Московський, 45) (2)

 

 

65.9(4Укр)321.4

О-13

               Обгрунтування технологій і нормативної собівартості виробництва продукції рослинництва [Текст] / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва ; ХНТУСГ. – наук. вид. - Харків : Міськдрук, 2010. – 147 с.

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (2), Б.п. №1(пр. Московський, 45) (3)

65.32

Ш 65

Шиян, Дмитро Вікторович.

               Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства [Текст] : моногр. / Д. В. Шиян ; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2011. - 308 с. : рис. – Бібліогр.: с. 283-307.

Місце зберігання:

Б.п. №3 (вул. Алчевських, 44) (1), Б.п. №1(пр. Московський, 45) (1)

 

631.3(075)

Б 83

Бородіна, Ганна Іванівна

               Англійська мова [Текст] : підручник для інженерних фахів вищ. аграр. навч. закладів / Г. І. Бородіна, А. М. Спєвак, М. П. Артьомов. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Факт, 2017. – 260 с.

Місце зберігання:

Б.п. №1(пр. Московський, 45) (2), Б.п. №2 (вул. Мироносицька, 92) (20), Б.п. №3(вул. Алчевських, 44) (11), Б.п. №4(вул. Різдвяна, 19) (2)

621.039

Е 62

              Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Розвиток атомної енергетики та об'єднаних енергосистем [Текст] / К. Б. Денисевич, Ю. О. Ландау, В. О. Нейман [та ін.] ; наук. ред. Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал. - Київ : Б.в., 2013. - 304 с. - Бібліогр.: с. 301.

Місце зберігання:

1 : Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (1)

 

 

 

621.3

Е 62

              Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Пізнання й досвід - шлях до сучасної енергетики [Текст] / Є. Т. Базеєв, Г. Б. Варламов, І. А. Вольчин [та ін.] ; наук. ред. Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал, С. В. Дубовськой. - Київ : Б.в., 2013. - 328 с. - Бібліогр.: с. 323-325.

Місце зберігання:

Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (1)

 

 

620.9

Е 62

               Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Від вогню та води до електрики [Текст] / В. І. Бондаренко, Г. Б. Варламов, І. А. Вольчин [та ін.] ; наук. ред. І. М. Карп, Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал. - Київ : Б.в., 2013. - 264 с. - Бібліогр.: с. 258-262.

Місце зберігання:

Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (1)

 

 

 

 

621.31

Е 62

               Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики [Текст] / Є. Т. Базеєв, Б. Д. Білека, Є. П. Васильєв [та ін.] ; наук. ред. В. М. Клименко, Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал. - Київ : Б.в., 2013. - 400 с. - Бібліогр.: с. 393-398.

Основи Місце зберігання:

Б.п. №4 (вул. Різдвяна, 19) (1)