Грабар Наталя Григорівна

Бібліографічний покажчик

6-й випуск бібліографічного покажчика з серії «Науковці нашого університету» присвячений кандидату наук із соціальних комунікацій, доценту кафедри культурних універсалій, головному бібліографу Наукової бібліотеки ХНТУСГ Грабар Наталі Григорівні.

Співробітники Наукової бібліотеки приєднуються до вітань з ювілеєм, бажають творчих успіхів і працювати на благо університету та нашої бібліотеки ще багато-багато років!

 

        Грабар Наталя Григорівна [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад. : Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко ; ред. Т. Б. Богданова ; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2017. – 14 с.  –  Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/grabarng2.pdf