Багатогалузеві електронні каталоги

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського  

http://www.nbuv.gov.ua/ 

 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

 http://catalogue.nplu.org/

 Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

 http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

 Російський зведений каталог науково-технічної літератури

 http://www.gpntb.ru/win/search/rsk.html

 

Рейтинг@Mail.ru