Артьомов Микола Прокопович

 (До 60-річчя з дня народження)

Наукова бібліотека пропонує десятий випуск з серії біобібліографічних покажчиків «Бібліографія вчених ХНТУСГ», присвячений професору, доктору технічних наук, завідувачу кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т. П. Євсюкова Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Миколаю Прокоповичу Артьомову.

Мета покажчика – ознайомити читача з життям і творчою діяльністю, представити наукові праці вченого. Його основні наукові розробки пов'язані з питаннями динаміки і кваліметричних параметрів мобільних машин і агрегатів без втручання в їх конструкцію, методів парціальних прискорень і їх додатки в динаміці мобільних машин.

 

 

Артьомов Микола Прокопович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1996 - 2018 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова, Т.О. Рудич, Л. О. Кучерявенко; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 108 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 10).

 

Читати повний текст покажчика