Головне завдання відділу  – здійснення наукового, профільного, планового, оперативного та систематичного формування фондів інформаційних ресурсів (книжкових фондів та електронної інформації) для забезпечення наукової, навчальної та виховної діяльності всіх підрозділів університету. 

Основними напрямками роботи з формування фондів є:

         комплектування фонду;

         облік та реєстрація видань, які надходять до наукової бібліотеки;

         класифікація літератури у відповідності з таблицями УДК;

         наукова обробка нових надходжень;

         збереження фонду;

         популяризація фондів друку;

         упорядкування фонду;

         дотримання санітарно-гігієнічних норм у книгосховищах та ін.

 

Здійснює:

          Підтримує постійний зв’язок з керівництвом ННІ і кафедр університету.

          Поточне, ретроспективне комплектування.

          Облік та технічне опрацювання нових надходжень.

          Розподіл нових надходжень у інші підрозділи наукової бібліотеки.

          Наукове   опрацювання   документів:   відділ   займається

           систематизацією та бібліографічним описом документів, 

           що надходять до наукової бібліотеки.    

          Ведення електронного каталогу книг.

          Підтримку власних електронних бібліографічних баз даних.

          Організацію системи каталогів та картотек

            (традиційних та електронних).

 

Наукова бібліотека здійснює повне та оперативне комплектування фонду бібліотеки, співпрацюючи з книговидавничими та книгорозповсюджуючими організаціями:

            www.lira-k.com.ua - Видавництво Ліра-К          

            www.idea.com.ua – ТОВ НВП «Ідея» м. Донецьк

            ww.bookpost.com.ua – видавництво «Фоліо»

            www.books.ua –книжковий магазин «Books»

 

Основні послуги:

           Забезпечує науково-обгрунтоване комплектування  фонду наукової

            бібліотеки у відповідності до профілю університету та потреб усіх

            категорій користувачів.

           Забезпечує поповнення фондів науковими виданнями: монографіями,

            науковими збірниками праць вчених університету, періодичними та

            науково-інформаційними виданнями, виданнями вітчизняних та

            зарубіжних  авторів, науковими матеріалами конференцій тощо.

           Прийом дисертацій і авторефератів до фондів наукової бібліотеки

            (у традиційній та електронній формі). 

           Відділ виконує весь комплекс робіт із замовлення, придбання,

            оформлення літератури, періодичних та електронних видань,

            списання загубленої, зношеної та застарілої літератури.

           Відділ інформує про нові надходження до наукової бібліотеки на сайті.

           Надає консультації по електронному та традиційному каталогам.

           Присвоює документам індекс ББК, УДК.

 

         Всі питання, пов'язані з комплектуванням фонду вирішуються на основі

         письмових замовлень (бланк-заявка)  від представників кафедр.

Примітка: Замовлення на придбання документів слід оформляти виходячи з вимог книгозабезпеченності навчальною літературою відповідно до наказу "Про порядок забезпечення вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України навчально-методичною літературою".

Бланки заявок на придбання документів:

читати далі