Книги, даровані Науковій бібліотеці ХНТУСГ 

Вінницьким національним аграрним університетом


 

 

  65.050.214я73

К 17

Калетнік, Григорій Миколайович.

            Менеджмент та маркетинг [Текст] : навч. посібник/ Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПрес, 2011. - 580 с. : табл. - Бібліогр.: с. 564-570. - ISBN 978-966-2143-65-2 : 67.00 гр.

 Додатки: с. 571-579

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44).

 

 

 

  

 631-057.4

А 38

            Академік П. М. Василенко - яскравий погляд у майбутнє [Текст] / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. В. М. Булгакова, Г. М. Калетніка. - К. : Хай-Тек-Прес, 2012. - 510 с. : il. - ISBN 978-966-2143-81-2 : 60.00 гр.

 

 Місце зберігання: б.п. № 1, інф.-довідк. відділ (пр.Московський,45 ). 

 

 

  

65.26я73

Ф 59

            Фінансовий менеджмент [Текст] / Г. М. Калетнік, А. С. Даниленко, О. М. Варченко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-Тек Пpес, 2013. - 688 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 652-655. - ISBN 978-966-2143-91-1 : 120.00 гр.

                                

 

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44). 

 

 

 

 

65.8я73

З-78

            Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичніта практичні аспекти[Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. О. Козловський, Г. М. Заболотний[та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2012. - 352 с. - Бібліогр.: с. 350-351. - ISBN 978-966-2143-77-5 : 80.00 гр.

 

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44). 

 

 

 

 

65.012.2я73

К 17

Калетнік, Григорій Миколайович.

            Державне регулювання економіки[Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2011. - 428 с. - Бібліогр.: с. 423-427. - ISBN 978-966-2143-67-6 : 60.00 гр.                            

 

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44). 

 

 

 

 

620.9(075)

К 17

Калетнік, Григорій Миколайович.

            Біопалива: ефективність ї х виробництва та споживання в АПК України [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк; Вінниц. держ. аграр. ун-т. - РВВ ВДАУ : Вінниця, 2008. - 192 с. : табл. - ISBN 978-966-540-241-2 : 25.00 гр.

 Додатки: с. 179-188                    

 

Місце зберігання:  : б.п. № 1, чит. зал,(пр.Московський,45)  

 

 

620.17(075)

О-75

            Основи інженерних методів розрахунків на міцністьі жорсткість[Текст] : підруч., Ч. I-II / Г. М. Калетнік, М. Г. Чаусов, В. М. Швайко[та ін.] ; за ред. Г. М. Калетніка, М. Г. Чаусова. - К. : Хай-ТекПpес, 2011. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 499-500. - ISBN 978-966-2143-59-1 : 98.00 гр.

 Додатки: с. 501-614                               

 

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45)  

 

 

 

631.3-26(075)

М 38

            Машини та технологічне обладнання вібраційної дії (теорія і розрахунок) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, І. П. Паламарчук [та ін.]. - К. : Хай-ТекПpес, 2013. - 280 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 272-273. - ISBN 978-966-2143-93-5 : 67.00 гр.                                

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал,

 (пр.Московський,45) 

 

 

 

631.332

М 19

            Малогабаритні сільськогосподарські машинидля роботи на схилах[Текст] : моногр. / В. М. Булгаков, Г. М. Калетнік, І. В. Гриник[та ін.]. - К. : Хай-ТекПpес, 2012. - 260 с. : рис. - Бібліогр.: с. 246-259. - ISBN 978-966-2143-71-3 : 50.00 гр.

                                

 

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45)  

 

620.17(075)

О-75

                                 Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість [Текст] : підруч., Ч. III / Г. М. Калетнік, М. Г. Чаусов, В. М. Швайко [та ін.] ; за ред. Г. М. Калетніка, М. Г. Чаусова. - К. : Хай-Тек Пpес, 2013. - 528 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 454-455. - ISBN 978-966-2143-87-4 : 120.00 гр.

 Додатки: с. 456-527

 

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45)  

 

 

  

 

22.21я73

Т 38

            Технічна механіка[Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, О. М. Черниш[та ін.]. - К. : Хай-ТекПpес, 2011. - 340 с. : рис. - Бібліогр.: с. 333. - ISBN 978-966-2143-58-4 : 62.00 гр.

   

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45)  


                             

 

631.311.5(075)

М 38

            Машини та обладнання в сільськогосподарській меліорації [Текст] : підруч. / Г. М. Калетнік, М. Г. Чаусов, М. М. Бондар [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2011. - 488 с. : il. - Бібліогр.: с. 477-480. - ISBN 978-966-2143-48-5 : 78.00 гр.

   Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45                             

 

 

22.21я73

Т 33

            Теоретична механіка.[Текст] : навч. посіб. / В. М. Булгаков, Г. М. Калетнік, І. Є. Кравченко [та ін.] ; за ред. В. М. Булгакова, С. І. Кучеренка. - К. : Хай-ТекПpес, 2011. - 608 с. - Бібліогр.: с. 604. - ISBN 978-966-2143-57-7 : 88.00 гр.

 Додатки: с. 585-603

    

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45)  

                            

 

 

  

 Key words, ключові слова: Україна, ВНЗ, бібліотеки, інформаційна робота, сільське господарство; Украина, вузы, библиотеки, информационня работа, Дни информации, сельское хозяйство; Ukraine, universities, libraries, information work, beet, Beet technology, agriculture.

 

 

Рейтинг@Mail.ru