65.050.214я73

К 17

Калетнік, Григорій Миколайович.

            Менеджмент та маркетинг [Текст] : навч. посібник/ Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПрес, 2011. - 580 с. : табл. - Бібліогр.: с. 564-570. - ISBN 978-966-2143-65-2 : 67.00 гр.

 Додатки: с. 571-579

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44).