65.8я73

З-78

            Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичніта практичні аспекти[Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. О. Козловський, Г. М. Заболотний[та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2012. - 352 с. - Бібліогр.: с. 350-351. - ISBN 978-966-2143-77-5 : 80.00 гр.

 

Місце зберігання: б.п. № 3 (вул. Артема,44).