631.3-26(075)

М 38

            Машини та технологічне обладнання вібраційної дії (теорія і розрахунок) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, І. П. Паламарчук [та ін.]. - К. : Хай-ТекПpес, 2013. - 280 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 272-273. - ISBN 978-966-2143-93-5 : 67.00 гр.                                

Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал,

 (пр.Московський,45)