631.311.5(075)

М 38

            Машини та обладнання в сільськогосподарській меліорації [Текст] : підруч. / Г. М. Калетнік, М. Г. Чаусов, М. М. Бондар [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-ТекПpес, 2011. - 488 с. : il. - Бібліогр.: с. 477-480. - ISBN 978-966-2143-48-5 : 78.00 гр.

   Місце зберігання: б.п. № 1,  чит. зал, (пр.Московський,45