Вісник наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 3: Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді/ ХНТУСГ. - Х., 2013.

Титульна сторінка

РОЗДІЛ I

Краєзнавча діяльність бібліотек: сучасне бачення

Передмова

Бібліотечне краєзнавство в системі формування духовності користувачів та збереженні культурної спадщини краю

Напрямки роботи бібліотек з питань краєзнавства

Формування та вивчення краєзнавчого фонду

Організація фонду краєзнавчих документів у науковій бібліотеці ХНТУСГ

Довідково-бібліографічний апарат. Електронні краєзнавчі ресурси

Популяризація краєзнавчих документів.Інноваційні та традиційні форми роботи.
Виставкова діяльність бібліотек

Популяризація краєзнавчих документів.Інноваційні та традиційні форми роботи.
Комплексні форми

Організаційна та просвітницька діяльність наукової бібліотеки ХНТУСГ з популяризації краєзнавчих ресурсів

Краєзнавство в діяльності клубів та творчого об’єднаня наукової бібліотеки ХНТУСГ

Читацький клуб «Слово»

Творче студентське об’єднання «Сузір’я»

Додаток №1. Сценарій «Хто вміє віночок вити – той вміє життя любити»

Студентський літературно-музичний театр «Джерело»

Краєзнавчо – туристичний клуб "Патріот"

РОЗДІЛ II

Туристичне краєзнавство в системі виховної роботи навчального закладу

Ексурсійно-туристична діяльність клубу «Патріот» ХНТУСГ як системний підхід до пізнання країни та виховання патріотичної особистості. Кірєєва С. М.

Літопис подорожей краєзнавчо - туристичного клубу «Патріот» Україною

Подорожі клубу символічними місцями

Огляд - дайджест публікацій з досвіду діяльності краєзнавчо-туристичного клубу «Патріот» 2006 – 2013 роки:
Работа библиотеки ХНТУСХ по вопросу организации культурного досуга сотрудников университета и студентов. Кірєєва С. М.//Інформаційно-культурна складова освіти: основні проблеми та перспективи у формуванні особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 листоп. 2006 р. - Х., 2006
Подорож історичними містами західної країни. С. М. Кірєєва //Сільський інженер. - 2007. - № 73
Цікаві маршрути Слобідської Сумщини. С. М. Кірєєва // Сільський інженер. - 2012. - № 100
Візитки Карпатського краю: замітки подорожуючих. С. М. Кірєєва // Сільський інженер.- 2011.-№ 96
Життя цікаве тому, що в ньому є подорожі! С. М. Кірєєва // Сільський інженер.- 2013. - № 105
Цікава Україна, де варто побувати! С. М. Кірєєва // Сільський інженер.- 2013. - № 106
Краєзнавча подорож клубу «Патріот» Гоголівськими місцями. С. М. Кірєєва // Books.khntusg.com.ua

РОЗДІЛ III

Колеги пропонують: дайджест кращого досвіду з краєзнавчої роботи бібліотек за інтернет - ресурсами

РОЗДІЛ IV

Бібліотека вищого навчального закладу: складові успішної діяльності

(За матеріалами науково-практичної конференції наукової бібліотеки ХНТУСГ 30 жовтня 2013 року)

Тема: "Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ: традиції та інновації"

Місія бібліотекаря в інформаційному суспільстві. Петрухно Ю. Є.

Вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотеки. Новікова Т. В., Лупіка Л. І.

Проектные технологии в библиотечной деятельности, как эффективный инструмент расширения сотрудничества. Семененко Л. П., Главчева Ю. Н.

Використання акмеологічного підходу при спілкуванні з читачами. Грабар Н. Г.

Деякі питання організації роботи вузівських бібліотек і впровадження в їх діяльність  маркетингу. Лінецький Л. М.

Нематериальная мотивация персонала в библиотечном коллективе. Сибилёва Н. А., Малиновская В.Н.

Современные тенденции в организации библиотечного обслуживания молодёжи. Жукова В.П.

Тема: "Сучасні інформаційні технології та ресурсне забезпечення бібліотеки ВНЗ"

Інтеграція ресурсів — стратегічний напрямок розвитку бібліотек. Семененко П. О.

Создание краеведческих баз данных в библиотеках. Погорелова О. В

Сайт библиотеки в помощь аспирантам и соискателям ученых степеней. Соколовская Т. Б.

Веб-сайт бібліотеки – оптимальний шлях доступу до інформаційних ресурсів. Павленко Т. Б

Репозитарії бібліотек – відкритий доступ до знань. Бакуменко Л. Г., Льовшина Л. Д

Преимущества и проблемы открытого доступа к научным публикациям в институциональном репозитории. Решетник Н. Н.

Тема: "Культурно-просвітницький потенціал вузівської бібліотеки"

Методико - технологічні інновації культурно – виховній роботі. Бездольна Л.І.

Виховні традиції та культурно-просвітницька робота університетської бібліотеки. Шевченко Н.В.

Бібліотечне краєзнавство: нові тенденції та традиційні. Лупіка Л.І.

Бібліотекар & читач: взаємоповага, взаємовідповідальність, взаємоввічливість. Сьомак Т.І.

Молодь і книга: шлях до самореалізації особистості. Губар А.А.

«Літературная гостиная» ХАИ как форма общения и творческой самореализации студенческой молодежи. Ткачук Ю.В.

Участие музея ХНТУСХ им. П. Василенко в реализации воспитательных задач государственных программ по сохранению и использованию исторического наследия. Москалева Н. П., Москалев Б. Г.

Толерантність як базова Європейська цінність. Усикова В.В., Далудіна А.М.