Агроекосистеми у сільському господарстві   Оливи для сільськогосподарської техніки
   Бурякозбиральна техніка   Першовідкривач Періодичного закону
   Василенко Петро Мефодійович    Підвищення родючості грунтів
   Використання біогазу    Права громадян України
    Вирощування кукурудзи    Проблеми надійності машин та засобів механізації  сільськогосподарського виробництва
    Вирощування пшениці    Продовольча безпека країни
    Відновлення деталей машин

   Промислове вирощування овочів

    Екологічний стан грунтів     Ремонт тракторів та автомобілів
    Екологія довкілля    Системи машин у лісозаготівлі
    Енергозбереження у сільському господарстві    Стан та перспективи машинно-тракторного парку 
     Збирання та післязбиральна обробка ріпаку   Сторінки життя і творчості Т.Г. Шевченка
    Інвестиційне забезпечення сільськогосподарського виробництва   Сторінки історії сільськогосподарської техніки
    Інженерна служба сільгосппідприємств   Сучасна сільськогосподарська техніка
    Інтерактивне навчання  Сучасні системи обробки грунту
   Кормозбиральна та кормозаготівельна техніка  Сучасні технології в рослинництві
    Легенди Харкова  Сучасні технології вирощування соняшнику
    Людина та навколишнє середовище  Театральний Харків 
   Механізація виробничих процесів у сільському господарстві  Техніка для малих та фермерських господарств
   Механізація тваринництва  Техніка для приготування кормів
   Надійність сільськогосподарських машин  Техніка для сепарування зерна
   Науковий потенціал - сучасному АПК  Технічна політика в сільському господарстві
   Охорона праці працівників АПК  Технічний сервіс в АПК