Перелік бібліотек-учасниць Проекту "Єдина картка читача"

Віртуальна мапа учасників проекту

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2. Харківський національний університет радіоелектроніки 

3. Український державний університет залізничного транспорту

4. Харківський національний медичний університет 

5. Національний фармацевтичний університет

6. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

7. Харківський державний університет харчування та торгівлі

8. Українська інженерно-педагогічна академія

9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія

10. Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі

11. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

12. Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва

13. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

14. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

15. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

16. Харківська медична академія післядипломної освіти

17. Харківський національний економічний університет

18. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

19. Національний університет цивільного захисту України

20. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

21. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

22. Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ

23. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

24. Харківського інституту банківської справи УБС НБУ

25. Центр науково-гуманітарної інформації Народної української академії