Бібліотеки аграрних ВНЗ України

 Білоцерківського національного аграрного університету 

http://www.btsau.kiev.ua/uk/node/2

 Вінницького національного аграрного університету

http://lib.vsau.vin.ua/

 Дніпропетровського державного аграрного університету

http://www.dsau.dp.ua/ua/page/naukova-bbloteka-ddau.html  

 Львівського національного аграрного університету

http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/nd/nb.html

 Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

 http://vetlibrary.ucoz.ua/

 Миколаївського національного аграрного університету

 http://lib.mnau.edu.ua/

 Національного університету біоресурсів і природокористування України 

http://library.nubip.edu.ua/

 Одеського державного аграрного університету 

http://www.odau.svitosvit.ua/default.aspx?id=15400

 Полтавської державної аграрної академії

 http://www.pdaa.edu.ua/content/бібліотека

 Сумського національного аграрного університету

http://library.sau.sumy.ua/

 Таврійського державного агротехнологічного університету 

http://www.lib-tsaa.in.ua/

 Уманського національного університету садівництва

 http://www.udau.edu.ua/ua/departments/naukova-biblioteka/

 Харківської державної зооветеринарної академії

http://library.zoovet.kh.ua

 Харківського національного аграрного університету імені В. Н. Докучаєва

http://knau.kharkov.ua/bbloteka.htm

l Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

 

http://books.khntusg.com.ua/

  Херсонського державного аграрного університету

 http://www.ksau.kherson.ua/lib-ksau/