Патентна та нормативно-технічна документація

 Укрпатент

http://www.sdip.gov.ua

 Cпеціалізовані бази даних Укрпатента

http://www.ukrpatent.org

 Держстандарт Росії

http://www.vniki.ru/

 Роспатент

http://www.fips.ru  

 Патенти Росії

http://www.rupto.ru/

 Електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства

 http://www.european-patent-office.org

 Цифрова бібліотека інтелектуальної власності ВОІС

http://ipdl.wipo.int/en

 База даних Відомства США з патентів та товарних знаків

 http://www.uspto.gov/patft/index.html  

 Германське відомство з патентів та товарних знаків

http://www.depatisnet.de

 Патентна база даних Японії

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl