Програми навчальних дисциплін 

            Економіка. економічні науки

 65.052я73

В 31

Веретельник, Н. І.

            Програма і методичні вказівки до виробничої практики з дисципліни "Звітність підприємств".   [Текст] : для студентів спец, 7.050106-"Облік і аудит", 8.050106-"Облік і аудит" / Н. І. Веретельник ; ХНТУСГ. - Харків : б. в., 2008. - 25 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44). 

 

 65

Д 81

Дудник, Олена Василівна.

            Робоча програма навчальної практики "Вступ до фаху" для студентів ОКР "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" [Текст] / О. В. Дудник, В. А. Грищенко ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 20 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.261.4

Д 81

Дудник, Олена Василівна.

            Робоча програма навчальної практики "Вступ до фаху" для студентів ОКР "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" [Текст] / О. В. Дудник, В. А. Грищенко ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 20 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.050.214

Д 81

Дудник, Олена Василівна.

            Робоча програма навчальної практики "Вступ до фаху" для студентів ОКР "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" [Текст] / О. В. Дудник, В. А. Грищенко ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 19 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.052

З-17

Заїка, Світлана Олександрівна.

            Програма практики з аналізу господарської діяльності для студентів спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" [Текст] / С. О. Заїка, Л. С. Харчевнікова ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 24 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.050.214

К  17

Калініченко, Сергій Миколайович.

            Робоча програма комплексної практики з фаху для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" [Текст] / С. М. Калініченко, С. О. Заїка ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 18 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.29

К 17

Калініченко, Сергій Миколайович.

            Робоча програма комплексної практики з фаху для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" [Текст] / С. М. Калініченко, С. О. Заїка ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 23 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.052я73

М 25

Маренич, Тетяна Григорівна.

            Програма і методичні вказівки до виробничої практики з первинного обліку для студентів спеціальності 071 - „Облік і оподаткування” [Текст] : программа практик / Т. Г. Маренич ; ХНТУСГ. - Харків : Смугаста типографія, 2016. - 28 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.052я73

Р 49

Рижикова, Наталія Іванівна.

            Програма і методичні вказівки до виробничої практики з дисципліни "Звітність підприємств" для студентів спеціальностей 7.03050901-"Облік і аудит", 8.03050901-"Облік і аудит" [Текст] / Н. І. Рижикова ; ХНТУСГ. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 28 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.052я73

Р 49

Рижикова, Наталія Іванівна.

            Програма і методичні вказівки до комплексної практики з фаху [Текст] : для студ. спец. 071-"Облік і оподаткування" / Н. І. Рижикова ; ХНТУСГ. - Харків : б. в., 2016. - 26 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.052я73

Р 49

Рижикова, Наталія Іванівна.

            Програма і методичні вказівки до практики з фаху [Текст] : для студ. спец. 8.03050901- "Облік і аудит" / Н. І. Рижикова ; ХНТУСГ. - Харків : б. в., 2016. - 26 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.052я73

Р 49

Рижикова, Наталія Іванівна.

            Програма і методичні вказівки до практики з фаху [Текст] : для студ. спец. 071-"Облік і оподаткування" / Н. І. Рижикова ; ХНТУСГ. - Харків : б. в., 2016. - 27 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.050.214

Р 58

            Робоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 "Менеджмент"  [Текст] / Г. Є. Мазнєв, О. О. Красноруцький, О. О. Артеменко [та ін.] ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 22 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 65.050.214

Р 58

            Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" [Текст] / Г. Є. Мазнєв, О. О. Красноруцький, О. О. Артеменко [та ін.] ; ХНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2016. - 11 с.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45), Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

          Культура. Наука. Просвітництво

 74.58(4Укр)

П 27

            Перелік чинних програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців за відповідними напрямами і спеціальностями у ВНЗ II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України  [Текст] / НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; уклад. Т. П. Дудник [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2014. - 46 с.

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 74.58(4Укр)

П 26

            Перелік чинних програм навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців за відповідними напрямами і спеціальностями у ВНЗ II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України [Текст] : учебные программы / Н. П. Бобяк, С. М. Кравченко, М. В. Ковальчук [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності  ВНЗ "Агроосвіта". - К. : Агроосвіта, 2013. - 46 с.

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 74.58(4Укр)

П 78

            Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб., Вип. 76 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. - К. : Фахова освіта, 2013. - 116 с.

Місце зберігання: ИБО (пр. Московський,45).

 

            Природничі науки

 20.18

Н 35

            Національна програма охорони грунтів України [Текст] / ННЦ „ Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” ; за ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва, М. М. Мірошніченка. - Х. : Смугаста типографія, 2015. - 58 с. : табл.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45).

 

            Техніка. Технічні науки

 681.3.06(073)

І-74

            Інформатика [Текст] : прогр. (орієнтовна) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищ. освіти „бакалавр” напрямів 6.030509 „Облік і аудит”; 6.030503 „Міжнародна економіка”; 6.030502 „Економічна кібернетика” в аграр. вищ. навч. закл.    / НМЦ  „Агроосвіта” ; уклад. О. Г. Глазунова [и др.]. - К. : Агроосвіта, 2015. - 23 с.

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

 62.001.12

З-41

            Збірник навчальних програм за напрямом 050503 „Машинобудування” [Текст] : збірник / ХНТУСГ ; за ред. О. А. Науменка [та ін.]. - Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. - 298 с. : табл.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський,45).

 

004(073)

І 74

            Інформаційні системи та технології [Текст] : прогр. (орієнтовна) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищ. освіти „бакалавр” напряму 6.030601 „Менеджмент” в аграр. вищ. навч. закл / О. Г. Глазунова, Л. М. Волонтир, Н. А. Потапова [та ін.]. - К. : Агроосвіта, 2016. - 20 с.

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

005.936.3(073)

К 17

Калініченко, Сергій Миколайович.

            Програма комплексної виробничої практики з фаху [Текст] / С. М. Калініченко, С. О. Заїка ; ХНТУСГ. - Харків : б.в., 2015. - 26 с.

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Алчевських,44).

 

004(073)

Р 58

            Робоча програма практики [Текст] : наук.-дослід. практика за спец. 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Галузь знань 15 „Автоматизація та приладобудування”  / ХНТУСГ ; уклад. О. М. Мороз [та ін.]. - Харків : б. в., 2017. - 14 с. : табл.

Місце зберігання: Б.п. №4.

 

 621.3(073)

Р 58

            Робоча програма практики [Текст] : наук.-дослід. практика за спец. 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Галузь знань 14 „Електрична інженерія” / ХНТУСГ ; уклад. О. М. Мороз [та ін.]. - Харків : б.в., 2017. - 12 с. : табл.

Місце зберігання: Б.п. №4.         

 

          Програми за 2011-2012 рр.