86.37я2

А 19

Аверинцев, Сергій Сергійович.

            Софія-Логос [Текст] : слов. / С. С. Аверинцев ; упоряд. та авт. передмови К. Сігов ; наук. ред. М. Ткачук. - 3-е вид., випр. і доп. - К. : Дух і Літера, 2007. - 650 с. - Бібліогр.: с. 615-650. - ISBN 966-378-036-3 : 78.00 гр.

Имеются экземпляры в отделах: ч.з. ОИФ(1)