621.32(072)

Т 78

Трунова, ІринаМихайлівна.

            Проектні рішення під час енергетичного аудиту систем освітлення приміщень АПК [Текст] : метод. рек. та завд. щодо викон. розрахунково-графічної роботи студ. ННІ ЕКТ спец. 8.05060105 "Енергетичний менеджмент" / І. М. Трунова ; ХНТУСГ. - Х. : б.в., 2013. - 28 с. - Бібліогр.: с. 23-24. - 5.00 гр.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : ч.з.Г.к.(1), Г.к.(1), Энг.(13)