22.14я73

З-13

Завгородній, Олексій Іванович.

            Лінійна алгебра. Матриці, визначники, системи лінійних рівнянь, векторна алгебра [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / О. І. Завгородній, Г. Г. Мазнєва ; ХНТУСГ. - Х. : Місьдрук, 2013. - 104 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 98.

Місце зберігання:

Б.п. №1(пр.Московський,45),чит.зал-1, б.п.№2 (вул.Мироносицька,92)-10, чит.зал-1