БІОБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

  Артьомов Микола Прокопович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1996-2018 роки / уклад. Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова, Т. О. Рудич, Л. О. Кучерявенко ; Наукова б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 108 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 10).

  Сідашенко Олександр Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1974-2018 роки / уклад. : Е. М. Щетініна, Л. О. Кучерявенко, Т. Б. Богданова; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2018. – 176 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 9).

  Фурман Ілля Олександрович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1966-2015 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; Наукова б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2016. – 102 с. – (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 8).

  Лінецький Леонід Михайлович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1974-2015 роки (до 70-річчя з дня народження) / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2015. – 96 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 6).  

  Савченко Петро Ілліч [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1968-2015 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; Наукова б-ка ХНТУСГ. – Х., 2015. – 152с. –(Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 7).

  Лебедєв Анатолій Тихонович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1964-2014 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2014. – 176 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 5).

  Скобло Тамара Семенівна [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1962-2013 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2013. – 202 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 4). 

  Тіщенко Леонід Миколайович [Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1975-2012 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Н. Є. Артюх, Л. І. Лупіка, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2012. – 158 с., портр. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 3). 

  Дмитро Іванович Мазоренко[Текст]: біобібліогр. покажч. праць за 1969-2011 роки / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. «Міськдрук» – Х., 2011. - 100 с. (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 2). 

  МАЗОРЕНКО Дмитро Іванович [Текст]: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2011 роки / НААН, ДНСГБ, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна (ДНСГБ), Л. М. Тіщенко, В. І. Жила, В. А. Войтов (Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка); наук. ред. В. А. Вергунов; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий. –Х. : Міськдрук, 2011. – 120 с.; : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кореспонденти Нац. акад. аграр. наук України»).

  Заїка Петро Митрофанович [Текст]: біобібліогр. покажч. до 80-річчя ХНТУСГ/ уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. «Міськдрук» – Х., 2010. - 187 с. (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 1).