ТЕМАТИЧНІ ПОКАЖЧИКИ 

 

 Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик статей з часописів, наявних у фондах Наукової бібліотеки ХНТУСГ за 2010-2015 рр. / уклад. : Л. О. Кучерявенко. - Харків, 2015. - 143 с.

  Проблеми екології: бібліогр. покажч.[Електронний ресурс]/ Уклад.: Н.Є. Артюх, Л.О. Кучерявенко; ХНТУСГ. - Харків,2009. - 26 с.

 Виховання еліти держави у вищіх навчальних закладах: бібліогр. покажч./ Уклад.: Л.О. Кучерявенко, Н.Г. Грабар; ХНТУСГ. - Х.,2004. - 102 с.

 Виховна робота у вищіх навчальних закладах: бібліогр. покажч./ Уклад.: Л.О. Кучерявенко, Н.Г. Грабар; ХНТУСГ. - Х.,2003. - 36 с.