Організація спілкування в бібліотеці

 

Грабар, Н. Г. Спілкування в бібліотеці: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : монографія / Н. Г. Грабар. – Харків : Майдан, 2015. – 354 с.Режим доступу: http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/Grabar_monografiya.pdf