Лінецький Леонід Михайлович 

 (До 70-річчя з дня народження)

Шостий випуск з серії біобібліографічних покажчиків «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» присвячено доценту кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та суспільно-гуманітарних дисциплін» Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, кандидату історичних наук Лінецькому Леоніду Михайловичу.

Мета покажчика – ознайомити читача з життям і творчою діяльністю Л. М. Лінецького, представити його наукові праці. Його основні наукові розробки пов'язані з питаннями національної історії і суспільствознавства. Леонід Михайлович доклав чимало зусиль для вдосконалення професійної підготовки та виховання інженерних кадрів для сільського господарства, виховання у молоді патріотизму, любові до рідного краю, до рідного університету.

Бібліографічний покажчик містить праці, які були опубліковані з 1974 по 2015 роки.

УДК 016:94(4)

ББК 91.9:63.3(4УКР)

Л 59         Лінецький Леонід Михайлович [Текст] : біобібліогр. покажч. праць за 1974-2015 роки (до 70-річчя з дня народження) / уклад. Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х., 2015. – 96 с. - (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ» ; вип. 6).

                                                                                                     Читати повний текст покажчика