Заїка Петро Митрофанович [Текст]: біобібліогр. покажч. до 80-річчя ХНТУСГ/ уклад. Л. О. Кучерявенко, Т.В. Новікова, Л.І. Попова, Т. Б. Богданова; наук. б-ка ХНТУСГ. – Х.: Міськдрук, 2010. - 187 с. (Серія: «Біобібліографія вчених ХНТУСГ»; вип. 1).