НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КНИГ

       ( ІI квартал 2015 р.)

Для перегляду змісту книги натисніть на зображення

 63Д 561.3.004.67(06)

 В 53         Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [Текст] : присвячений 85 річчю університету, Вип. 158. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві / ред. колегія Л. М. Тіщенко, В.А. Войтов, Т.С. Скобло [та ін.]. - Х. : ХНТУСГ, 2015. - 303 с. : il. - ISBN 5-7987-0176Х : 100.00 гр.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-2, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1 

621.316.1(075)

  Д 56       Добровольська, Л. Н. Автоматизація розподільних електричних мереж в умовах балансуючого ринку електроенергії [Текст] : навч. посіб. / Л. Н. Добровольська, В. Лесько, В. Черкашина ; НТУ „Харківський політехнічний інститут”. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. - 206 с. - ISBN 978-617-672-082-9 : 78.00 гр.

Місце зберігання: Б.п. №4 (вул. Енгельса 19)-1

631.3(06)

В 53          Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка [Текст] : присвячений 85-річчю університету, Вип. 159. "Технічний сервіс машин для рослинництва". - Х. : Віровець А.П. "Апостроф", 2015. - 234 с. : il. - ISBN 5-7987-0176Х : 100.00 гр.

Місце зберігання: Б.п. №1 (пр. Московський, 45)-2, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)-1

 681.518.3(075)

Т 33     Теоретические основы информационно-измерительных систем [Текст] : учебник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Еременко [и др.] ; под ред. В. П. Бабака. - К. : б.и., 2014. - 832 с.

Місце зберігання: Б.п. №3 (вул. Артема, 44)- 1

 

 

 

22.213

К 60         Коливання дисипативних осциляторів [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанський, С. В. Ольшанский, Л. М. Тіщенко [та ін.]. - Х. : Міськдрук, 2015. - 116 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 112-115. - ISBN 978-617-619-170-4 : 43.75 гр.

Місце зберігання:Б.п. №1 (пр. Московський, 45)- 2, Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92 )-2, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)- 36

 

 

 

 

636.083

П 14          Палій, Андрій Павлович. Інноваційні технології та технічні системи у молочному скотарстві [Текст] : наук. - навч. посіб. / А. П. Палій, А.П. Палій, О. А. Науменко ; ХНТУСГ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 322 с. - Бібліогр.: с. 303-323. - ISBN 978-617-619-168-1 : 138.00 гр

Місце зберігання:Б.п. №1 (пр. Московський, 45)- 1, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)- 1

 

 

 

636.002.5

Р 58          Роботизированные системы в животноводстве [Текст] : учеб. пособие / А. А. Науменко, А. А. Чигрин, А. П. Палий [и др.] ; ХНТУСХ. - Х. : Міськдрук, 2015. - 170 с. : рис. - Библиогр.: с.161-170. - ISBN 978-617-619-167-4 : 116.00 гр.

Місце зберігання: Б.п. №1 (Московський, 45)- 1, Б.п. №3 (вул. Артема, 44)- 1

 

 

 

22.21

О-56        Ольшанский, Василий Павлович. Колебания стержней и пластин при механическом ударе [Текст] : моногр. / В. П. Ольшанский, Л. Н. Тищенко, С. В. Ольшанский . - Х. : Міськдрук, 2012. - 320 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 307-317. - ISBN 978-617-619-075-2 : 54.30 гр.

Місце зберігання: ч.з.Б.п. №1(1), Б.п. №1 (пр. Московський, 45)- 11, Б.п. №3(вул. Артема, 44)- 16, Б.п. №2(вул. Мироносицька 92) -2

 

73я73

П 66    Пошук знань [Текст] : научное издание, Ч.1 / Ю. С. Скобло, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко [та ін.]. - Х. : Майдан, 2010. - 272 с. - ISBN 978-966-372-384-6 : 48.61 гр.

Місце зберігання: Аб. №3 (вул. Артема, 44)-1

 

 

 

 

 

631.362.3

Т 47    Тищенко, Леонид Николаевич. Колебания зерновых потоков на виброрешётах [Текст] : моногр. / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. - Х. : Міськдрук, 2012. - 268 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 255-265. - ISBN 978-617-619-042-4 : 37.00 гр.

Місце зберігання:Б.п. №1(пр. Московський, 45)- 1, ч.з.Г.к.(1), ч.з. Б.п. №2(вул. Мироносицька 92) -10, Б.п. №3(вул. Артема, 44)- 7

631.362

М 74    Моделирование процессов зерновых сепараторов. [Текст] : моногр. / Л. Н. Тищенко, Д. И. Мазоренко, М. В. Пивень [и др.] ; ХНТУСХ. - науч. изд. - Х. : Міськдрук, 2010. - 359 с. - Библиогр.: с.342-359 . - ISBN 978-966-1664-48-6 : 35.03 гр.

Місце зберігання:Б.п. №1(пр. Московський, 45)- 3, ч.з.Г.к.(1), ч.з. Б.п. №2 (вул. Мироносицька 92 -3, Б.п. №3 (вул. Артема, 44) -2