Технічний сервіс в АПК [Текст]: термінологія / уклад. О. В. Козаченко, О. А. Науменко, Т. В. Новікова, Л. О. Кучерявенко, Т. Б. Богданова. - Х.: Віровець А. П. "Апостроф", 2011. - 120 с. - Бібліогр.: с. 121. - ISBN 978-966-2579-21-5.